การผลิตแบบลีน: เจาะลึก Muda, Muri, Mura

การผลิตแบบลีน: เจาะลึก Muda, Muri, Mura

บทนำ: ความเข้าใจ

ของเสีย Muda, Muri และ Mura เป็นของเสียหลักสามชนิดที่ระบุในกระบวนการทางธุรกิจโดยการผลิตแบบลีน ซึ่งระบบการผลิตของโตโยต้าพัฒนาขึ้น จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับแนวคิดเหล่านี้สำหรับโครงการการผลิตแบบลีน

muda-muri-and-mura.webp

Mura การยืดเวลาหรือการบรรทุกคนและทรัพยากรมากเกินไป และ Muda ความไม่สม่ำเสมอหรือความไม่สอดคล้องกันในกระบวนการทางธุรกิจ เป็นคำที่ใช้อธิบายการกระทำที่ไม่เพิ่มมูลค่าให้กับผลลัพธ์Muda: a waste of non-value-added activity

การตรวจจับ Muda ในกระบวนการทางธุรกิจ

Muda ซึ่งเป็นขยะประเภทที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด อธิบายถึงการกระทำที่ไม่ได้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการขั้นสุดท้ายจากมุมมองของผู้บริโภค การทำความเข้าใจว่าคุณค่าใดจากมุมมองของผู้ซื้อเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการระบุ Muda

การผลิตมากเกินไป การรอคอย การเคลื่อนไหวที่มากเกินไป การประมวลผลที่มากเกินไป สินค้าคงคลังที่มากเกินไป และความผิดพลาดเป็นตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ของ Muda ธุรกิจสามารถเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน เพิ่มผลิตภาพ และให้คุณค่าที่ดีขึ้นแก่ลูกค้าโดยการระบุและกำจัดกิจกรรมที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม

วิธีกำจัด Muda

กำจัดของเสีย: Muda, Muri, Mura ในการผลิตแบบลีน การลด Muda คือการระบุและกำจัดกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าอย่างเป็นระบบ เครื่องมือและวิธีการแบบลีนประกอบด้วยการทำแผนที่สายธารแห่งคุณค่า, Kanban, 5S และ Kaizen เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถตรวจสอบการดำเนินงาน ระบุของเสียที่ซ่อนอยู่ และกำจัด Muda อย่างเป็นระบบ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการลด Muda นั้นต้องการการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมากกว่าความพยายามเพียงครั้งเดียว

Muri: เสียภาระมากเกินไป

วิธีสังเกต Muri ในที่ทำงาน

Muri เป็นคำภาษาญี่ปุ่นสำหรับ "เกิน" หรือ "เครียดมาก" ต่อผู้คนและสิ่งของ ด้วยการลด Muri ธุรกิจสามารถเพิ่มการผลิต ประสิทธิภาพ ขวัญกำลังใจของพนักงาน และความพึงพอใจในงาน ความคาดหวังที่ไม่สมจริง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ไม่เพียงพอ หรือการวางแผนงานต่ำต้อยล้วนแล้วแต่เป็นโทษทั้งสิ้น การทำความเข้าใจกระบวนการทำงานของคุณอย่างถี่ถ้วนและชั่งน้ำหนักจุดแข็งและจุดอ่อนของทรัพยากรและพนักงานของคุณเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการระบุปัญหา

การใช้ปริมาณงานที่สมดุลเพื่อป้องกัน Muri

การป้องกัน Muri เกี่ยวข้องกับการมอบหมายความรับผิดชอบให้กับพนักงานอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน และจัดหาทรัพยากรและเครื่องมือที่พวกเขาต้องการเพื่อให้ทำงานได้ดี สำเร็จได้ด้วยการจัดระบบงานอย่างเพียงพอ บริหารทรัพยากร และดูแลสวัสดิภาพของพนักงานอย่างแท้จริง

เครื่องมือแบบลีนเช่น Heijunka (การปรับระดับการผลิต) สามารถช่วยลดต้นทุนโดยสร้างสมดุลระหว่างประเภทและปริมาณการผลิตเมื่อเวลาผ่านไป ธุรกิจสามารถหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรมากเกินไปและใช้งานน้อยเกินไป โดยกระจายงานให้เท่าเทียมกันมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้กระบวนการมีประสิทธิภาพ จัดการได้ และมีประสิทธิผลมากขึ้นMura: A Waste of Irregularity

การตรวจจับ Mura ในขั้นตอนการผลิต

Mura ซึ่งแปลว่าความไม่สม่ำเสมอหรือความผันผวน หมายถึงการสูญเสียที่เกิดจากขั้นตอนทางธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติในตารางการผลิต การกระจายงานที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพผลผลิต

การค้นพบของ Mura จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับกระบวนการของคุณ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับแนวคิดแบบลีน และการตรวจสอบข้อมูลการผลิตของคุณอย่างรอบคอบ มองหาความไม่สอดคล้องกันในข้อมูลการผลิตของคุณซึ่งอาจบ่งชี้ว่า Mura มีความสำคัญ

ตัวอย่างเช่น แผนการผลิตที่ไม่สม่ำเสมออาจส่งผลให้เกิดช่วงเวลาของการผลิตมากเกินหรือน้อยเกินไปโดยเปล่าประโยชน์ ส่งผลให้ได้ Muda และ Muri ที่สดใหม่ Mura ยังสามารถแสดงเป็นการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องที่เปล่าประโยชน์และทำลายภาพลักษณ์ของบริษัทของคุณในด้านความน่าเชื่อถือและคุณภาพ

ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดตามทุกแง่มุมของกระบวนการผลิตของคุณอย่างใกล้ชิด เพื่อตรวจจับและจัดการกับเหตุการณ์ Mura โดยเร็วที่สุด

สร้างสมดุลในกระบวนการผลิตเพื่อลดกฎของมัวร์

ต้องมีการสร้างเวิร์กโฟลว์ที่สมดุลเพื่อให้กระบวนการผลิตมีความสมดุลและลด Mura สิ่งนี้สามารถทำได้โดยการใช้แนวคิดแบบลีน เช่น Heijunka (การปรับระดับการผลิต) การกำหนดมาตรฐานกระบวนการทำงาน และการส่งเสริมวัฒนธรรมของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Mura สามารถลดลงได้อีกโดยการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถช่วยให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ธุรกิจต่างๆ สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ ผลผลิต และความสามารถในการจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่วางใจได้ให้แก่ลูกค้าโดยการสร้างเวิร์กโฟลว์ที่สอดคล้องและต่อเนื่อง

โปรดจำไว้ว่าผลลัพธ์ของคุณจะต้องสามารถคาดเดาได้เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ พวกเขาต้องเข้าใจว่าคาดหวังอะไรจากสินค้าหรือบริการของคุณ คุณจะสามารถตอบสนองและเกินความคาดหวังเหล่านี้ได้หากคุณลดความผันแปรและเพิ่มความสม่ำเสมอ

ความสัมพันธ์ของ Muda, Muri และ Mura

Muda, Muri และ Mura ล้วนเป็นอันตราย แต่มักเกิดขึ้นพร้อมกันและอาจทำให้รุนแรงขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น Mura (ปริมาณงานที่ไม่สม่ำเสมอ) อาจนำไปสู่ Muri (ปริมาณงานมากเกินไป) ซึ่งจะนำไปสู่การสูญเสีย Muda (การสูญเสีย)

ด้วยเหตุนี้ การบำบัดของเสียทั้งสามประเภทพร้อมกันจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ธุรกิจสามารถตรวจจับ ลด และกำจัดของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากพวกเขาเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง Muda, Muri และ Mura การทำความเข้าใจเกี่ยวกับลิงค์นี้มีความหมายมากกว่าแค่การเข้าใจว่าการสูญเสียอย่างหนึ่งอาจก่อให้เกิดการสูญเสียได้อย่างไร นอกจากนี้ยังนำมาซึ่งความเข้าใจว่าของเสียเหล่านี้สามารถป้อนซึ่งกันและกันได้อย่างไร เพิ่มความไร้ประสิทธิภาพและของเสียอย่างทวีคูณ

ด้วยเหตุนี้ เพื่อกำจัดความสูญเปล่าและสร้างระบบที่สมดุล มีประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่ามากขึ้น กลยุทธ์แบบลีนที่ครอบคลุมจะต้องพิจารณา "Ms." ทั้งสาม

การนำหลักการผลิตแบบลีนมาใช้เพื่อลดของเสีย

การใช้แนวคิดแบบลีนเพื่อลดของเสียจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่เป็นระบบซึ่งผสานรวมทุกส่วนธุรกิจ มันต้องการวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มจากความมุ่งมั่นจากบนลงล่าง

การทำแผนที่สายธารคุณค่า Kanban และ Kaizen สามารถใช้เพื่อระบุและกำจัดของเสียได้ อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือเหล่านี้จำเป็นต้องมีวัฒนธรรมที่ให้คุณค่าแก่ปัจเจกบุคคลและส่งเสริมผลิตภาพ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และประสิทธิภาพ

การใช้เครื่องมือแบบลีนอย่างเดียวไม่เพียงพอ พนักงานต้องตระหนักถึงหลักการผลิตแบบลีนและมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง วัฒนธรรมนี้ต้องมีอยู่ในทุกระดับองค์กร ตั้งแต่ระดับโรงงานไปจนถึงทีมผู้บริหาร จำเป็นต้องมีความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กรณีศึกษา: ประสบความสำเร็จในการลด Muda, Muri และ Mura

Muda, Muri และ Mura ถูกลดความสำคัญลงอย่างมากในกระบวนการทางธุรกิจจำนวนมาก เนื่องจากการใช้หลักการแบบลีนที่ประสบความสำเร็จ กรณีศึกษาเหล่านี้ยืนยันถึงความสำเร็จของการผลิตแบบลีนและเป็นแหล่งข้อมูลอันล้ำค่าสำหรับธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องการใช้กลยุทธ์เหล่านี้

ตัวอย่างเช่น โตโยต้าเป็นที่รู้จักกันดีในด้านความสำเร็จในการลดปริมาณขยะ โตโยต้าได้สร้างวัฒนธรรมที่มีการค้นพบและกำจัดของเสียอย่างต่อเนื่องเนื่องจากความมุ่งมั่นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและความเคารพต่อปัจเจกบุคคล

สิ่งนี้ได้กระตุ้นให้เกิดบริษัทเพิ่มขึ้นอีกนับไม่ถ้วนในอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้ Toyota ยังคงเป็นผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ ลีนยังถูกใช้โดยธุรกิจอื่นๆ มากมาย ตั้งแต่สตาร์ทอัพขนาดเล็กไปจนถึงกลุ่มบริษัทข้ามชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลักการนี้สามารถนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้สำเร็จ บริษัทเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันดีในด้านความเป็นเลิศและความน่าเชื่อถือ

ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดตามทุกแง่มุมของกระบวนการผลิตของคุณอย่างใกล้ชิด เพื่อตรวจจับและจัดการกับเหตุการณ์ Mura โดยเร็วที่สุด ต้องมีการสร้างเวิร์กโฟลว์ที่สมดุลเพื่อให้กระบวนการผลิตมีความสมดุลและลด Mura สิ่งนี้สามารถทำได้โดยการใช้แนวคิดแบบลีน เช่น Heijunka (การปรับระดับการผลิต) การกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานมาตรฐาน และส่งเสริมวัฒนธรรมของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Mura สามารถลดลงได้อีกโดยการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถช่วยให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ธุรกิจสามารถปรับปรุงความสามารถในการจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่วางใจได้ให้กับลูกค้าของตน ในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพด้วยการพัฒนาเวิร์กโฟลว์ที่ยั่งยืนและสอดคล้องกัน

ประการสุดท้าย การลดของเสียเป็นกระบวนการต่อเนื่อง

กล่าวโดยสรุป การผลิตแบบลีนเป็นระบบที่ดีในการลดของเสียและเพิ่มผลผลิต ในทางกลับกัน การเป็นองค์กรแบบลีนจำเป็นต้องอุทิศตน อดทน และวัฒนธรรมแห่งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แนวคิด Muda, Muri และ Mura เป็นกรอบสำหรับการตระหนักและกำจัดขยะในทุกรูปแบบ

ธุรกิจที่เข้าใจและใช้ Muda, Muri และ Mura สามารถปรับปรุงการดำเนินงาน เพิ่มผลผลิต และมอบคุณค่าที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้า ธุรกิจยังสามารถมั่นใจได้ว่าประโยชน์ของการผลิตแบบลีนคือการเปลี่ยนแปลงระยะยาวที่นำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวโดยการปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

muda-muri-mura-the-three-wastes-in-lean-manufacturing.webp

Lean มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดและเคารพผู้คนด้วยการสร้างวัฒนธรรมและระบบที่ลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุดและเพิ่มมูลค่าสูงสุด ธุรกิจต่างๆ สามารถดำเนินการได้โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ตรวจพบ กำจัด และลดปริมาณของเสียอย่างต่อเนื่องโดยใช้แนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทุกก้าวสู่การผลิตแบบลีนเปิดช่องทางใหม่สำหรับความก้าวหน้า

ส่งผลให้บริษัทมีพลวัต ตอบสนอง และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการตอบสนองความต้องการของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว